Isolerad

Våra takljuskupoler levereras till fasta eller öppningsbara träkarmar. Den yttre konstruktionen beaktar den lämpliga takpapptäckningen med den upphöjda kanten för korrekt papptäckning av taket. Alla öppningsbara karmar har tätning mellan fasta och öppningsbara delen.

42mm. Isolerad karm
För att uppnå bättre u-värdet, kan man använda 42 mm Isolerad karm. Karmen utförs som sandwichkonstruktion med plywood, isolering och förstärkningar.

63mm Isolerad karm
Tillgängligt som en självbärande konstruktion och vanligtvis levereras i 4 delar för enkel hantering.

karm_01_gesamt