Brandventilatorer

Rektangulär lanternin med dubbelöppning

Rektangulär lanternin med dubbelöppning

Brandgasventilation från JET Domex A/S
Den typ av brandventilation som JET Domex A/S levererar är naturlig brandventilation. Här avleds rök och värme genom termisk bärighet om en byggnad brinner.

JET Domex A/S har även rök och värmedetektorer för brandventilation. Dessutom får du 24, 36 och 48 volt brandlucka och CO2-luftöppningssystem. Jämfört med 24 volt ger 48 volt brandlucka ekonomiska fördelar och sparande i form av en strömförbrukning som endast är 2 ampere, installationskablarnas tjocklek reduceras med 50-60 %, samt så kan styrenheterna användas till dubbelt så många öppningssystem.

Tabellerna nedan visar ett urval av våra takljuskupoler med brandventilation. Alla typer testas av ett anmält institut och godkänts i enlighet med gällande krav.

Brandventilatorer Tabell

Öppningssystem för takljuskupol med dubbelöppning

Öppningssystem för takljuskupol med dubbelöppning

Välvd akryl

Välvd akryl

Välvd lanternin med vindskärmar

Välvd lanternin med vindskärmar

Öppningssystem för takljuskupol med dubbelöppning

Öppningssystem för takljuskupol med dubbelöppning

Takljuskupol med dubbelöppning och vindskärmar

Takljuskupol med dubbelöppning och vindskärmar

Komfortventilation

Komfortventilation